Privacy Policy

Privacy Verklaring

Copyright

Alle informatie op www.lotusantwerp.store kan beschermd zijn door copyright- en andere wetgeving. Het reproduceren en gebruik van de informatie op deze website inclusief -maar niet beperkt tot- documenten, foto’s, illustraties en programma’s is ten strengste verboden, tenzij anders vooraf schriftelijk overeengekomen met lotusantwerp.store bv. Indien u een link wilt creëren naar een deel van, of de gehele website van lotusantwerp.store, dient u vooraf contact met ons op te nemen over de voorwaarden voor deze link.

Productnamen op deze website kunnen handelsmerken zijn van de eigenaren en bedrijven die deze producten ontwikkelen en produceren en zijn als zodanig erkend.

De informatie op deze website (inclusief eventuele software en beeldmateriaal) wordt u gratis ter beschikking gesteld voor eigen gebruik, bedoeld als ondersteuning naar onze klanten/gebruikers/dealers. De informatie is ter beschikking besteld “AS IS” zonder enige vorm van garantie.

lotusantwerp.store streeft naar een on-line service van hoge kwaliteit. Indien u op deze website fouten of feitelijke onwaarheden vind verzoeken wij u vriendelijk deze aan ons te melden. Wij doen er alles aan om dit soort fouten of feitelijke onwaarheden zo snel mogelijk te herstellen. lotusantwerp.store accepteert echter geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot het materiaal op deze website. lotusantwerp.store accepteert geen verantwoordelijkheid voor links naar externe websites.

lotusantwerp.store behoudt zich het recht om de inhoud op deze website zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.

Privacy Notice

lotusantwerp.store wil open en transparant zijn over privacy en over de verwerking van uw persoonsgegevens.

We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

Het Belgische bedrijf achter lotusantwerp.store (Frederic Koninckx Motors BVBA) is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Prins Boudewijnlaan 9 unit 9
2550 Kontich
België

Bedrijfsregistratie: Kamer van Koophandel
Ondernemingsnummer: 0427.650.927
BTW-nummer: BE0427650927

Waar slaan we uw gegevens op?

De gegevens die wij van u verzamelen worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”), maar kunnen ook worden overgedragen aan en verwerkt in een land buiten de EER. Een dergelijke overdracht van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

Voor overdrachten buiten de EER gebruikt lotusantwerp.store standaardcontractbepalingen en een Privacy Shield als waarborg voor landen waarvoor geen adequaatheidsbesluit is genomen door de Europese Commissie.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen Lotus ANTWERP

We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten Lotus Antwerp voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van onze diensten.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?

Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van u verzamelen, krijgt u van ons bericht of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als u ervoor kiest dit niet te doen.

Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang: U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met lotus Antwerp die u deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.

Recht op portabiliteit:

Wanneer lotus Antwerp uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, overgedragen aan u of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt.

Recht op correctie:

U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens. Als u een Lotusantwerp.store account hebt, kunt u uw persoonsgegevens aanpassen op uw account pagina.

Recht op verwijdering:

U hebt het recht om op elk moment de door lotusantwerp.store verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:

* u hebt een lopende zaak met de klantenservice
* u hebt een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden
* u hebt een nog niet afgewikkelde schuld bij elise-shop, ongeacht de betalingswijze
* u wordt ervan verdacht of heeft in de afgelopen vier jaar onze diensten misbruikt
* uw schuld is in de afgelopen drie jaar overgedragen aan een derde of in het afgelopen jaar voor overleden klanten

Indien u een aankoop hebt gedaan bewaren we uw persoonsgegevens in verband met uw transactie ten behoeve van de fiscale bewaarplicht.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang:

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van elise-shop. elise-shop zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse voor direct marketingdoeleinden. Indien u niet langer direct marketing wenst te ontvangen, kunt u:

* de instructies volgen in elke marketingmail
* de instellingen van uw lotusantwerp.store account aanpassen

Recht op restrictie:

U hebt in de volgende omstandigheden het recht om lotusantwerp.store te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

* als u bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang van lotus antwerp, beperkt lotus Antwerp elke verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang.

* indien u een claim hebt ingediend dat uw persoonsgegevens incorrect zijn, moet lotus Antwerp elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens.

* als de verwerking onwettig is, kunt u zich verzetten tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om de beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens

* als lotus Antwerp de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor u nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U kunt onze medewerkers altijd bereiken via info@lotusantwerp.be

Data Protection Officer:

We hebben een Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) benoemd, om ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens continu op een open, accurate en legale manier verwerken. U kunt contact opnemen met onze Data Protection Officer via info@lotusantwerp.be

Indien u van mening bent dat elise-shop uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Updates van onze privacyverklaring:

Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijziging